Certifikáty

Spoločnosť Metaltrim, s.r.o. sa orientuje na stredno a vysoko kapacitné sériové výroby a svojím univerzálnym strojným zariadením a potrebnými novými vysokoproduktívnymi strojnými technológiami sme schopní navrhúť, nakonštruovať a vyrobiť strojárske výrobky vysokej kvality.

Produkcia spoločnosti je orientovaná predovšetkým proexportne a to hlavne do krajín EU. Takže dobre poznáme kritériá kvality a náročné požiadavky európskych ako aj svetových trhov. Manažment spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa ISO 9001: 2015 a ISO 14001:2015 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov.