Meranie a kontrola

Kvalita je overovaná prostredníctvom 3D meracích zariadení. Vstupná kontrola, medzioperačné kontroly a výstupná kontrola je prevádzaná pravidelne nezávislým kontrolným oddelením. Manažment spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov.
V spoločnosti Metaltrim, s.r.o. využívame najnovšie technológie ako CNC opracovanie a na merania používané 3D meradlo WENZEL LH 108, 3D meradloWENZEL LH 87, 2D meradlo Mitutoyo LH600, Tvrdomer Rockwell, Tvrdomer Brinell HPO-3000, profil projektor Mitutoyo a iné.